transavia.com Naar transavia.com
cockpit: wijzig je gegevens
Vul hieronder uw e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen
privacy

Deze privacyverklaring bevat de privacybepalingen voor de transavia.com website en de behandeling van de door u verstrekte persoonlijke informatie. De verklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy en dat transavia.com zonder uw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie -welke te herleiden is tot u als individuele gebruiker van de website- aan derden ter beschikking stelt.

verwerken van persoonlijke gegevens
U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven.
Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze transavia.com producten of diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, reisvoorkeuren, persoonlijke interesses en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft transavia.com bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP, voorheen Registratiekamer) te Den Haag aangemeld hoe uw persoonlijke gegevens verwerkt worden.

voor welke doeleinden verwerkt transavia.com uw gegevens?
transavia.com streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Hiervoor doet transavia.com onderzoek naar uw wensen. Deze informatie en contact-informatie zoals uw naam en e-mail stellen ons in staat om contact met u op te nemen op het juiste adres en in de juiste taal over de beschikbare diensten, producten, evenementen en nieuws op of via onze transavia.com website waarvoor u interesse heeft getoond.

U kunt te allen tijde transavia.com vragen de door u verstrekte gegevens te corrigeren of te laten wijzigen uit onze database.

IP adressen/ Cookies
De webserver van transavia.com verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de transavia.com website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd.

Wij gebruiken IP-adressen en Cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Wellicht ten overvloede, deze gegevens zijn niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie en kan niet leiden tot vaststelling van uw identiteit.

links
Deze transavia.com website bevat links naar andere websites en/of bronnen. transavia.com draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid. Deze privacyverklaring heeft dan ook geen betrekking op deze andere websites en/of bronnen.

Voor alle duidelijkheid, u dient zich ervan bewust te zijn dat transavia.com niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u aldaar enige persoonsgegevens verstrekt.

bescherming van gegevens
transavia.com doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

Actueel beleid ten aanzien van persoonlijke gegevens
In toenemende mate is transavia.com verplicht om aan de diverse autoriteiten van landen wereldwijd -met name de douane- en immigratiediensten- de persoons- en reisgegevens van haar passagiers in het kader van een normale vluchtuitvoering vooraf mee te delen. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de vervoersovereenkomst en geschiedt met name in het belang van de veiligheid.

veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Ten slotte zullen wij de via deze site verkregen gegevens gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring en met het doel waarvoor die gegevens zijn verzameld. Als transavia.com besluit persoonlijk-identificeerbare gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van hetgeen in de privacy verklaring bepaald is dan zal transavia.com de betreffende gebruikers van de site hiervan op de hoogte stellen via een e-mail. De gebruiker zal dan de keuze hebben om haar/zijn toestemming aan dit afwijkende gebruik niet te verlenen.

vragen
Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op via het Transavia Call Centre.


Transavia Airlines C.V.
Schiphol, januari 2003.

privacy| disclaimer| © 2017 transavia.com